เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

🦁🦁 10 สิงหาคม 🦁🦁 วันสิงโตโลก World Lion Day เจ้าป่าผู้น่าเกรงขาม แผงคออันสง่างาม สัญลักษณ์ความองอาจแห่งผืนป่าทั่วโลก 🌳🌳 แม้สิงโตจะเป็นนักล่าเจ้าแห่งผืนป่า แต่แท้จริงแล้วสิงโตกำลังเสี่ยงสูญพัน...

1 like0 commentsLINE VOOM