Kohkoodtravel

เดือนเมษายน 2566 มีวันหยุดฟันหลอ และวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ สำหรับใครที่ยังไม่ได้จองเรือแนะนำให้รีบจองนะครับ เพราะเรือบางรอบใกล้เต็มแล้ว ถ้าไม่มีเรือไป จะเสียค่าที่พักโดยเปล่า...

1 like0 commentsLINE VOOM