JW Marriott Phuket

JW Marriott Phuket

@jwmarriottphuketFriends 265

Timeline

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวและกลุ่มผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของเต่าทะเล และเพื่อดำเนินการจัดหาทุนสนับ ...See More
See More

Location

Address
ภูเก็ตอ.ถลาง231 หมู่3 ต.ไม้ขาว
Top