Maison Berger Thai

คำแนะนำเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้ได้ความหอมที่คุ้มค่า - หมั่นกลับด้านก้านกระจายความหอมเพื่อเป็นการกระตุ้นความหอมให้กระจายดีขึ้น - ในการปรับระดับความเข้มของความหอม สามารถทำได้โดยการปรับเพิ่มหรือลดจำนวนก้าน...

3 likes0 commentsLINE VOOM