Maison Berger Thai

ข้อแนะนำในการใช้เครื่องหอมให้ได้ประสิทธิภาพค่ะ หมั่นกลับด้านก้านกระจายความหอมเพื่อเป็นการกระตุ้นความหอมให้กระจายดีขึ้น ในการปรับระดับความเข้มของความหอม สามารถทำได้โดยการปรับเพิ่มหรือลดจำนวนก้านกระจ...

2 likes0 commentsLINE VOOM