Interchange

Friends 12,817

Experience The World

Mixed media feedSee more

Internship, PostgraduateSee more

งาน

INTERCHANGE : INTERNSHIP USA CULINARY JOB FAIR 2019 กลับมาอีกครั้งกับงาน Internship USA Culinary Job Fair 2019 ตำแหน่ง ครัว รายได้ดี เมืองดี ชั่วโมงงานสูง มีบ้านพัก และสวัสดิการมื้ออาหาร ที่พักใกล้ที่ทำงาน สัมภาษณ์งานง่ายมาก �-พร้อมส่วนลดค่าโครงการ 15,000 ทันที และได้ทุกคน �-พร้อมส่วนลดเพิ่มเติมคนละ 5,000 บาท กรณีมาสมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป �-คอร์สติวภาษาอังกฤษแบบฟรีๆจนถึงวันสัมภาษณ์งานหรือจนสัีมภาษณ์ผ่านและได้งาน �-ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน �-เดินทางเป็นกลุ่ม รับได้มากกว่า 30 ตำแหน่ง

Country or region: Thailand