Asean-Tech Nk

Asean-Tech Nk

@jto4829jFriends 450

Timeline

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน จังหวัดหนองคาย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพ ...See More
See More
Top