จิรภัณฑ์วัสดุ

@jrp1995Friends 497

Timeline

3 วิธี ติดตั้งวงกบ และ บานประตู PVC 1.ประกอบวงกบ PVC และ นำบาน PVC ห่อพลาสติกกันปูนซีเมต์ และตอน เท นำบานเข้าสวมใบวงกบ และ เว้นช่องว่างข้างบานประตูทั้งซ้ายและ ขวา ประมาณ 2 มิล ใช้กระดาษลัง เสียบก็ได้หลังจากนั้นใช้ ลวดมัดให้แน่นกับวงกบ 2.นำประตูเข้าติดตั้งในพื้นที่โ ...See More
See More
Top