จิรภัณฑ์วัสดุ

@jrp1995Friends 237

Timeline

8 หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ++++++++++++++++++++++++++++ 1. เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2489) หนังสือพระราชนิพนธ์ลำดับแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบันทึกเรื่องราวส่วนพระองค์ระหว่างเสด็จพระราชด ...See More
See More
Top