จิรภัณฑ์วัสดุ

@jrp1995Friends 413

Timeline

5 ปัญหา ที่พบบ่อย ของสว่านไฟฟ้า ========== 1.ขั้วปลายสาย แปรงถ่าน ลงไปอาร์คกับ หัวคอมมิวจนซี่ ทะลุ ขาด ไหม้ 2.ขดลวดของทุ่นไหม้ เพราะเวลาใช้ คนมักจะ ( ถือ) เอาส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศ ทำให้อากาศเข้าไประบายความร้อน ไม่ได้ จนไหม้ 3. ใช้งานจนเกินกำลังเครื่อง จนร้อนจัดทำใ ...See More
See More
Top