yuchieo

yuchieo

@jqo6369oFriends 1,816

Timeline

กิจกรรมวันตรุษจีน Part 2 วันที่ 14 ก.พ.61 sticon เล่นเกมส่งลูกโป่ง sticon การแสดงของนักเรียนชั้นประถมปลาย sticon มอบรางวัลการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน sticon เข้าฐานกิจกรรม อาทิ เช่น พับกระดาษ , ห่อเกี๊ยว , ถักเชือก , เขียนพู่กันจีน ระบายสีหน้ากากจีน sticon http://www.yuchieo.ac.th/mod_galler ...See More
See More

Location

Address
729 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบ… See More

Business Information

Phone 034611150

Account Intro

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.034-611150
www.yuchieo.ac.th
Top