yuchieo

yuchieo

@jqo6369oFriends 1,650

Timeline

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงพักเบรคบ่าย วันที่ 17 สิงหาคม 2560 sticon http://www.yuchieo.ac.th/mod_gallery_full.php?gallery_id=2241
See More

Location

Address
729 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบ… See More

Business Information

Phone 034611150

Account Intro

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.034-611150
www.yuchieo.ac.th
Top