MIS-School

📚💻👩‍🏫การศึกษาไทยต้องก้าวไกล ใส่ใจดูแลบุตรหลานของเรา ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง ก็ต้องมีกระจกส่องตนเอง #สายกี่ครั้ง? #ขาดกี่ครั้ง? #คะแนนความประพฤติโดนหักเท่าไร #คะแนนความดีมีอ...

1 like0 commentsLINE VOOM