MIS-School

เข้าติดตั้งตู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนตรวจสอบคะแนนความประพฤติตนเอง และสแกนเข้า-ออก โรงเรียนประจำวัน @โรงเรียนบางพลีราชฏร์บำรุง #บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจดุจญาติสนิท #MIS-School.com

2 likes0 commentsLINE VOOM