MIS-School

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15ปี 200 กว่าสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน สามัญ อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างแท้จริง โดยผู...

1 like0 commentsLINE VOOM