infotechcomputer

Friends 812

ไอที กล้องวงจรปิด

Computer Gaming-1See more

฿16,900Gaming-1

ชุดคอมพิวเตอร์ เล่นเกม ตัวเริ่มต้น CPU Core i3 B560M DDR4 16/3200 GT1030 NVME 240GB ATX 550w ***ราคาไม่รวมจอภาพ***

฿18,900Gaming-2

ชุดคอมพิวเตอร์ เล่นเกม ตัวเริ่มต้น CPU Core i3 B560M DDR4 16/3200 GT1050 NVME 240GB ATX 550w ***ราคาไม่รวมจอภาพ***

Mixed media feed

Country or region: Thailand