ทกจ.นครพนม

ทกจ.นครพนม

@jpk0070zFriends 224

Timeline

ด้วยจังหวัดนครพนม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในนามของประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (Mekong Tourism Forum 2018 : MTF 2018) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเ ...See More
See More

Location

Address
นครพนมเมืองนครพนมสนามกีฬากลางจังหวัด
Top