งาน

-สายงาน "Head office" ส่ง Resume : TrThanadol@central.co.th -สายงาน "Contact Center" ส่ง Resume :hrrecuitment@officemate.co.th Tel : 092 246 5155 , 091 576 3407 -สายงาน "Logistics" ส่ง Resume : HoRatipat@central.co.th Tel: 062 839 4919 -สายงาน "Store Operations" ส่ง Resume : JiChonlachai@central.co.th Tel: 092 246 5153