Mydream wax and spa

Mydream wax and spa

@jmn9407zFriends 233

Timeline

⚡️สิวอุดตันที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า👀วิชาการหน่อย แต่ดีมากๆในการป้องกันคะ📍 เริ่มมีการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าแอนโดรเจน ต่อมไขมันจะเริ่มตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวนี้ ทำให้มีการหลั่งไขมันมากขึ้น นอกจากนี้แอนโดรเจนยังไปกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ชั้นขี้ไคลของรูขุมขนได้ด้วย จนทำใ ...See More
See More
Top