Dr.gim Salesarm

4 คลังอาวุธ ใช้เตรียมอุดข้อโต้แย้งของลูกค้า เรื่องของข้อโต้แย้งนั้น เป็นกำแพงขวางกั้น การตัดสินใจของลูกค้าเสมอ การที่เราตอบสะท้อนอะไรเค้าไป จึงมีความสำคัญในระดับที่ทุบกำแพง นำไปสู่ยอดขายสูง ๆ ได้เล...

0 likes0 commentsLINE VOOM