ข้อมูลบัญชี

EVE LIGHTING เป็นองค์กรที่มีความรวดเร็วที่สุดในการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างที่คุ้มค่าออกสู่ตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ทั้งในและนอกประเทศ "We are the fastest in bringing innovation and value of lighting products and accessories to improve consumers' quality of life, worldwide"