Jipata Thailand

“ไข่ปันสุข” เราไม่ทิ้งกัน น้ำใจจากผู้บริหาร จิปาถะ มอบให้พนักงานทุกคน สู้โควิดไปด้วยกันคร้า 😍❤️ 🥚ไข่สดใหม่ ต้องไข่ ธนากุลไข่สดค่ะ 👍 #จิปาถะ #เจ้านายใจดี #โควิดเราต้องรอด #พวกเรารักกัน

3 likes0 commentsLINE VOOM