Jin Wellbeing County

👩‍🦳🧑‍🦳 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ลูกหลานทั้งหลายเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงวัย บุพการี หรือผู้อาวุโสในครอบครัว จิณณ์ เวลบีอิ้ง เค...

0 likes0 commentsLINE VOOM