Jin Wellbeing County

สูงวัยเสี่ยงโรคลมแดด 🥵 อากาศร้อน ต้องระวังฮีทสโตรก‼️ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงนี้ ทำให้ต้องระวังโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด ซึ่งเป็นภาวะที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 4...

0 likes0 commentsLINE VOOM