JIE CENTER

@jiecenterFriends 377

Timeline

🇮🇳️India Summer Camp 2018 สำหรับน้องๆ อายุ 7-16 ปี 🎉 วันที่ 6 ตลุาคม 2018 - 26 ตลุาคม 2018 🎉 เรียนภาษาและวิชาการ,เรียนศิลปะ,ดนตรี,เรียนขี่ม้า,เรียนว่ายน้ำ 🕌 ทัศนศึกษา พักและเรียนในโรงเรียนอีนเตอรร์ะดับ 5 ดาวของอนิเดีย VIDYA SANSKAR INTERNATIONAL SCHOOL 👨‍💼 ส ...See More
See More

ติดต่อเรา

Location

Address
111 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ… See More

Business Information

Hours จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.jiecenter.com/
https://www.landindia.org/
Phone 02-4127888
สนใจบริการ สามารถโทรติดต่อได้ในเวลาทำการ

Account Intro

JIE CENTER เราให้บริการ แนะแนวการศึกษาต่อและท่องเที่ยว ในประเทศอินเดีย ทัวร์อินเดีย เนปาล และกลุ่มประเทศอาหรับ โดยผู้ชำนาญการอย่างแท้จริง และมีใบอนุญาตจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จากทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมาคม ATTA
เวลาทำการ : จ-ศ 09.0…
See More
Top