สุดปรารถนา สตูดิโอ

Friends 580

สินค้าสั่งตรงจาก ร.ง

Mixed media feedSee more

ผลงานถ่ายภาพอาหารSee more

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

ภาพถ่ายโดย กล้องโซนี่ A700 พร้อมไฟสตูดิโอ

ผลไม้แกะสลัก

ภาพถ่ายโดย กล้องโซนี่ A700 พร้อมไฟสตูดิโอ สำหรับลงในนิตสาร

ผัดสีสหาย

ภาพถ่ายโดย กล้องโซนี่ A700 พร้อมไฟสตูดิโอ

Country or region: Thailand