Siriroj Hospital

🧐เช็กกันหน่อย วัคซีนพื้นฐานของลูกน้อยที่ควรฉีดตามช่วงอายุ มีอะไรบ้าง? .. เพราะในวัยเด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนที่จำเป็นตั้งแต่แรกเกิด เพื่อช่วยลดโอกาสป่วยหรือเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ โดยวัคซีนที่ต้องฉีด...

0 likes0 commentsLINE VOOM