Jenny Mobile Service

Jenny Mobile Service

@jennymobileFriends 5,129

Timeline

iMac MacBook iPhone iPad รับซ่อมทุกอาการเสีย อาทิเช่น เปลี่ยนชิปไอซี วิเคราะห์หาจุดเสีย เปลี่ยนหน้าจอ ลำโพง ทัชสกรีน แบตเตอร์รี่ ก้นชาร์จ ชิปการ์ดจอ ไวไฟเทา ฯลฯ Jenny Service รามคำแหง 24
See More

Business Information

Hours 10:30-21:00
Phone 088-1150797
Top