Applesheep

🚀You’ve Got a Friend in Sheep มิตรภาพที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในความทรงจำ… “Toy Story Limited Collection” พร้อมอยู่บนฝ่ามือของทุกๆคนแล้วครับ เพื่อนคนแรกของหลายๆคนอาจเป็นของเล่น หรือ เป็นการ์ตูนสักเร...

8 likes0 commentsLINE VOOM