Jee Or Krabi

Friends 0

ของฝากจากกระบี่

  • 7.30 - 18.30
  • 075-613111
  • http://www.jeeor.com
  • ร้านจี้ออ 149 ม.3 ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ไสไทย อ.เมือง กระบี่
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

น้ำพริกกุ้งเสียบ,ขนมเต้าส้อ,เม็ดมะม่วงฯ,สินค้าของฝากของที่ระลึก

Coupon

Reward card