Eventpop

5 Tips ควรรู้ ถ้าอยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ . เราทุกคนมีความฝัน และเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกัน หลายคนฝันอยากมีอิสระไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร และอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตนเอง “Entrepreneur” คือผู้ประก...

0 likes0 commentsLINE VOOM