องค์การจัดการน้ำเสีย

Friends 0

ใส่ใจคุณภาพน้ำ

  • จันทร์ - ศุกร์ (8:30 - 16:30)
  • 02-2738-530-9
  • http://www.wma.or.th
  • องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ขั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

องค์การจัดการน้ำเสีบ (อจน.) : Wastewater Management Authority (WMA)

Recent media

Coupon

Reward card