องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย

@jdn3465sFriends 86

WMA

Location

Address
องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่… See More

Business Information

Hours จันทร์ - ศุกร์ (8:30 - 16:30)
Closed on เสาร์ และ อาทิตย์
URL http://www.wma.or.th
Phone 02-2738-530-9

Account Intro

องค์การจัดการน้ำเสีบ (อจน.) : Wastewater Management Authority (WMA)
Top