ข้อมูลบัญชี

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister's Award ถึง 8 ปีเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการออกแบบ ที่ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความสำเร็จในระดับสากล