ปุ๋ยบุญพืช

Friends 3,695

ดินดี ลดต้นทุน

Mixed media feedSee more

สินค้าและผลิตภัณฑ์See more

ปุ๋ยสูตร บำรุงผล

ใช้บำรุงผล สร้างเนื้อสร้างเม็ด

ปุ๋ยสูตร มันหัวโต (แนะนำ)

ใช้กับมันสัมปะหลัง

ปุ๋ยสูตร บำรุงต้น สะสมอาหาร

ใช้กับพืชช่วงเร่งต้น ฟื้นฟูต้น

ปุ๋ยสูตร พลัง มีซิลิก้า 15 %

ใช้บำรุงพืช และช่วยปรับปรุงดิน

ปุ๋ยสูตร กระตุ้นตาดอก

ใช้เปิดตาดอก กระตุ้นออกดอก

Country or region: Thailand