ร้านจรรยาพานิช

ร้านจรรยาพานิช

@janyaFriends 2,713

Timeline

สารป้องกันกำจัดโรคพืช ออกฤทธิ์ดูดซึม และสัมผัส สามารถใช้กำจัดโรคใบจุด , โรคเน่าคอดิน ,โรคใบไหม้ , โรคโคนเน่า , โรคราดำ ,โรคกิ่งแห้ง ,โรคใบติด ,โรคช่อดอกแห้ง ในพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อัตราการใช้ 5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ
See More
Top