JaJa

@jajahomeFriends 11,016

Timeline

sticon ถ้ามีพื้นที่จำกัด การจัดสรรพื้นที่ก็สำคัญ เพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้าง อันไหนน่าอยู่ที่สุดคะ sticon sticon #jajahome #จาจาต่อสนุกอย่างสร้างสรรค์ save from: The Owner-Builder Network and apartmenttherapy.com
See More

Account Intro

กลับมาอีกครั้งกับตัวต่อบ้านจาจา กลับมาครั้งนี้เรามีแบบบ้านหลากหลายและทันสมัยขึ้นกว่าแต่ก่อน สามารถมาเป็นส่วนนึงของครอบครัวจาจาได้แล้ววันนี้ มีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วประเทศ และ 7-11 ใกล้บ้านคุณ
Top