JaJa

@jajahomeFriends 10,423

Timeline

sticon sticon เธอนั่นแหละ ´`´`´`´`´`´`´`´`´`´`´` #jajahome #จาจาต่อสนุกอย่างสร้างสรรค์
See More

Account Intro

กลับมาอีกครั้งกับตัวต่อบ้านจาจา กลับมาครั้งนี้เรามีแบบบ้านหลากหลายและทันสมัยขึ้นกว่าแต่ก่อน สามารถมาเป็นส่วนนึงของครอบครัวจาจาได้แล้ววันนี้ มีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วประเทศ และ 7-11 ใกล้บ้านคุณ
Top