อิซปาล คอร์ปอเรชั่น

อิซปาล คอร์ปอเรชั่น

@izpalFriends 775

Timeline

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม นี้เป็นต้นไป ในการทำใบขับขี่ ผู้ที่ทำต้องมีใบรองแพทย์ในรูปแบบตามมาตรฐานของแพทยสภา และในส่วนของการให้ใบรับรองแพทย์ คลินิกบางแห่งอาจใช้รูปแบบนี้เป็นมาตรฐานต่อไปนะคะ โปรแกรม อิซปาล คลินิก (izpal Clinic) จึงได้เตรียมรูปแบบใบรับรองแพทย์ตามม ...See More
See More

Business Information

Hours 09:00-18:00
URL http://www.izpal.com
Phone 025517671
Top