nareetique

nareetique

@iyq2995pFriends 505

Timeline

จัดการความโลภด้วยปัญญา ความโลภโกรธหลงเป็นธรรมชาติพื้นฐานที่ติดตัวมากับมนุษย์เกือบทุกคน และ3อย่างนี้เป็นเหตุให้มนุษย์วนเวียนอยู่ในความทุกข์ช่วงนี้มีข่าวต้มตุ๋นหลวงลวงทางการเงินการลงทุนอยู่บ่อยๆ จุดอ่อนที่ทำให้เราถูกหลอกคือความโลภนั่นเองบทความนี้มีแนวทางในการพิจารณาเก ...See More
คุณค่าของคนวัดกันที่อะไร? www.youtube.com "ความกตัญญู" คุณธรรมที่อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย เป็นรากของวัฒนธรรมไทยตลอดมา และนี่คือเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่เป็น ตัวแทน...บอกเล่าเรื่องราวคุณธรรมที่อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย ตัวแทน...ที่จะแสดงความรักกับเธอคนที่สำคัญที่สุด คนที่ทำให้ฉันมีลมหายใจ และกตัญญูจะเป็นดังเมล็ดพันธุ์ ที่เติบใหญ่ ในจิตใจของลูกห...
See More
Top