Yushi Global Supply

ในตัว #โกดัง #อาคาร #ร้านค้า #ฮาร์ดแวร์เฮาส์ พื้นที่ภายในมักจะเต็มไปด้วยชั้นจัดวางสินค้าจำนวนมากและเป็นช่องทางเดินที่แคบ ซึ่งยากต่อการถ่ายเทอากาศด้วย #ระบบระบายอากาศ หรือด้วย #เครื่องปรับอากาศ ที่อา...

0 likes0 commentsLINE VOOM