เที่ยวสนุกทัวร์

เบตง เมืองงามชายแดน ถูกแรงนิ 3 วัน 2 คืน NOV23-MAR24 วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – ชุมชนกือดาจีนอ - มัสยิดกลางปัตตานี - สะพานแตปูซู - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ต...

0 likes0 commentsLINE VOOM