Wolfway Express

ตอนนี้เริ่มส่งสินค้าได้แล้วค่ะ หน่วยงานตรวจขาออกทำบ้างแล้วแต่ยังเป็นส่วนน้อยมากค่ะ เลยอาจจะทำให้ระยะเวลาการขนส่งล่าช้าอยู่บ้าง ถ้าหากใครยังกลัวความล่าช้าให้รอช่วงต้นเดือนมีนานะคะ ถ้าต้องการสั่งสินค้...

0 likes0 commentsLINE VOOM