It's melon farm

@its_melonFriends 273

Timeline

sticon ทางฟาร์มฯได้ทำการปรับปรุงโรงเรือนและลงปลูกเมล่อนแล้วค่าาา ฝากทุกท่านติดตามอุดหนุนผลผลิตรอบนี้ที่คาดว่าจะตัดประมาณปลายเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะ sticon sticon
See More

Photos

Location

Address
89 ม.18 ต.ร่องเผียว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Location
วัดร่องเผียว
ไร่เชิญตะวัน

Business Information

Hours 8.00
Closed on 18.00
URL https://www.facebook.com/its.melon2016
Phone 063-7909000

Account Intro

เมล่อนที่ปลูกด้วยความตั้งใจในโรงเรือน ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้า ผ่านการรับรองเครื่องหมายอาหารปลอดภัย GAP
Top