It's melon farm

@its_melonFriends 350

Timeline

sticon หลังปลูกไปได้ 13 วัน ต้นโตมาหน่อยแล้ว ต้องเด็ดแขนงออก และเตรียมมัดต้นแล้วค่ะ แล้วจะมาอัพเดทเรื่อยๆนะคะ sticon
See More

Photos

Location

Address
89 ม.18 ต.ร่องเผียว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
Location
วัดร่องเผียว
ไร่เชิญตะวัน

Business Information

Hours 8.00
Closed on 18.00
URL https://www.facebook.com/its.melon2016
Phone 063-7909000

Account Intro

เมล่อนที่ปลูกด้วยความตั้งใจในโรงเรือน ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้า ผ่านการรับรองเครื่องหมายอาหารปลอดภัย GAP
Top