D8 Residence

Sustainable Design คือการออกแบบในระยะยาว ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของธรรมชาติ กล่าวคือการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย D8 ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงเรื่อง Passive Desig...

0 likes0 commentsLINE VOOM