Isuzu Thailand

5 ข้อนี้ อย่าลืมทำ! ตอนไปรับรถใหม่  1. ตรวจสอบว่าต้องได้รับคู่มือต่างๆ ได้แก่ คู่มือการใช้รถ คู่มือการใช้วิทยุ คู่มือการใช้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ถ้ามี 2. ตรวจสอบว่าได้รับกุญแจรถครบจำ...

190 likes39 commentsLINE VOOM