เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่ออังกฤษ

@istudyukFriends 210

Timeline

เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS และ เทคนิคการสอบฟรี . ออกแบบหลักสูตรโดย British Council เรียนบน FutureLearn . ลองเรียนดูแล้วดี ๆ มาก ๆ เลย พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ IELTS ระดับภาษาอยู่ในระดับกลางขึ้นไป . ตอนนี้เห ...See More
See More

Business Information

Hours Mon-Fri: 10:00-18:00 Sat:10:00
URL https://www.istudyuk.co.th
https://www.facebook.com/istudyuk.co.th
Phone 026979064
Top