I steak

I steak

@isteakFriends 3,880

Timeline

ประกาศ 📢 📢📢 แจ้งปิดบริการ i steak สาขาสระบัว ร้านจะเปิดบริการตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคมนี้เท่านั้น...และจะเปิดบริการสาขาใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไปจ้า 🙂 ทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาใช้บริการร้าน i steak สาขาสระบัวนะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
See More

Business Information

Hours 11.00-22.00
Phone 033-670-797
Top