เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ เเละอังคาร