007สายข่าวความมั่นคง

007สายข่าวความมั่นคง

@isocFriends 30,242

Timeline

นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอ ...See More
See More

Location

Address
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Account Intro

สำนักการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Top