พ.ร.บ.บริษัทกลางฯ

"การควบคุมความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุ" . เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ อย่าลืมรักษากฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ . อุบัติเหตุจากรถ แจ้งเหตุที่ บริษัทกลา...

30 likes0 commentsLINE VOOM