พ.ร.บ.บริษัทกลางฯ

🚕เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และ "เพื่อความปลอดภัยขณะขับรถ หากมีอาการง่วง จนรู้สึกไม่ไหว 👉ให้จอดพักในที่ปลอดภัย นะครับ! “👍 . อุบัติเหตุจากรถ แจ้งเหตุที่ บริษัทกลางฯ ✅Call Center 1791 ✅ไลน์ @iRVP เมน...

25 likes0 commentsLINE VOOM