พ.ร.บ.บริษัทกลางฯ

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ จากข้อมูลพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ ไม่ได้สวมหมวกกันน็อก . การสวมหมวกกันน็อก ช่วยป้องกันและ ลดความรุนแรง การบาดเจ็บที่ศีรษะ ....

35 likes1 commentLINE VOOM