Business Soft

แบบฟอร์มสำหรับนายจ้างที่ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้าง คนละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 ...

1 like0 commentsLINE VOOM