Business Soft

สรรพากรเตรียมให้ยื่น ภงด.1ก ทางออนไลน์ ในตอนนี้หากใครเข้าไปในเว็บไซด์ของกรมสรรพากร E-Filing จะเห็นรายการยื่นภาษีหัก ณ จ่าย ภงด.1ก ซึ่งในตอนนี้เปิดบริการเฉพาะการยื่นแบบเท่านั้น คือ บันทึกพนักงานเข้า...

1 like0 commentsLINE VOOM